Dogan Nenad

prof.

Područje / smjer:
Vizualne komunikacije

Biografija: 
Rođen 9. lipnja 1950. u Zagrebu. 1975. diplomirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Raula Goldonija. Na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predaje od 1991. godine. Mentor je 98 diplomskih radova iz područja vizualnih komunikacija.

Aktivnosti u okviru struke:
Profesionalno djeluje na području grafičkog dizajna ostvarujući značajnu autorsku i institucionalnu aktivnost. Autor je dizajna mnogobrojnih vizualnih identiteta, plakata, kataloga, knjiga te ambalaže. Sudionik mnogih domaćih i međunarodnih izložbi te dobitnik nekolicine nagrada i priznanja. Autor dizajna novoga identitetskog sustava Sveučilišta u Zagrebu te autor projekta implementacije vizualnog identiteta sastavnica na projekt novog vizualnog identiteta Sveučilišta. Član uredništva i autor poglavlja knjige: Identitetski sustav (brend) Sveučilišta u Zagrebu. Na Dies Academicus dobitnik posebnog rektorovog priznanja kao član radne skupine za definiranje novog identitetskog sustava (brenda) Sveučilišta u Zagrebu. Radovi su mu objavljeni u publikacijiama Stoljeće hrvatskog dizajna autora F. Vukića, Croatian Design Now autora V. Margolina i F. Vukića, Hrvatska umjetnost – Povijest i spomenici, grupe autora, Harmonija i semantika / izbor plakata Muzičkog biennala, Feđe Vukića, koncept Žorža Draušnika, Osamdesete – slatka dekadencija post moderne autora F. Vukića, te publikaciji An International Collection of Logo Design, Graphis Inc.