Grafički materijali

Nositelji kolegija: 
Dragčević Krešimir, pred. dr. sc.
ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: III semestar