Kavurić Kireta Inja

doc. art.

Područje / smjer:
Vizualne komunikacije

Biografija:

Inja Kavurić Kireta oduvijek crta. Radila je ilustracije za dječje knjige i udžbenike, za brojne tvrtke i časopise, objavljivala je stripove. Kao diplomirani dizajner vizualnih komunikacija stjecala je praksu u više dizajnerskih studija i reklamnih agencija te kao freelancer. Zadnjih godina posvetila se edukaciji te predaje crtanje i ilustraciju na Studiju dizajna i vodi kreativne radionice. Bavi se istraživanjem kreativnih procesa, a područje interesa nalazi u character designu. Omiljeno joj je pitanje “Što ako…?”.

1994. - diplomirala je grafički dizajn na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ilustrira za izdavačke kuće Školska knjiga, Profil, Znanje i Katarina Zrinski, za Školu stranih jezika Sova, za magazin Banka te za razne privatne naručioce. Stripove je objavljivala u fanzinu Endem i magazinu Patak.

Od 2010. godine asistent je na kolegijima Crtanje 1-4, Akt 1-2, Plastično oblikovanje 1-2 i Ilustracija 1-2, za koje uvodi novi i inovira postojeći sadržaj. Docent i nositelj tih kolegija postaje 2020. godine.

Predavala je kolegij Ilustracija 1-2 na Visokoj školi tržišnih komunikacija Agora.

Pokreće i vodi niz umjetničkih radionica za djecu i odrasle među kojima posebno izdvaja one posvećene ilustraciji:

2013. - Ajd’ nacrtaj neš’: The Big Fairy Tales Book

2013. - Ajd’ nacrtaj neš’: Lega Lega workbook

2014. - Croatia Inflight

2014. - Dizajn(er) na rubu, Dan D

2015. - Ajd’ nacrtaj neš’: Outside the Borders

2018. - Ajd’ nacrtaj neš’: Heroji bez plašta, Dizajnerska početnica, HDD

2019. - Ajd’ nacrtaj neš’: A što je onda bilo?, Dizajnerska početnica, HDD

2019. - Ajd’ nacrtaj neš’, Noć znanja, Sveučilište VERN

2020. - Ajd’ nacrtaj neš’: Dvadeset Dvadeset

Suradnik je, komentor ili mentor na više radova studenata preddiplomskog i diplomskog studija koji se izražavaju putem ilustracije od kojih posebno izdvaja:

- 2014./2015. - Čiri Biri Bajka, uloga i funkcija bajki / Slavica Farkaš / edukativna društvena igra

- 2015. - Moj pervi abecedarij / Grgo Petrov / slikovnica / Godišnja nagrada Studija dizajna 2014./15. na preddiplomskom studiju

- 2016. - Buu! Set za preživljavanje straha / Anta Bučević / slikovnica i slovarica / Izložba hrvatskog dizajna 15/16, nagrada u studentskoj kategoriji Dizajn vizualnih komunikacija

- 2016. - Drvo, slikovnica koja raste s djetetom / Hana Tintor / slikovnica / Priznanje Studija dizajna 2015./16.

- 2017. - Rakun Robi; Lisica Loli / Stella Grabarić / edukativne slikovnice / Godišnja nagrada Studija dizajna 2016./17. na preddiplomskom studiju

- 2017./2018. - Imbra Houstovnjak / Grgo Petrov / ilustrirana kajkavska slikovnica kao sredstvo edukacije i popularizacije lokalnih hrvatskih govora

- 2018. - #nijekraj - zona za lakše preživljavanje puberteta / Matija Jandrić / društvena kampanja / Godišnja nagrada Studija dizajna 2017./18. na preddiplomskom studiju

- 2020. - Terapino / Nikola Heged / sustav za napredak kreativnih terapijskih tehnika / Godišnja nagrada Studija dizajna 2019./20. na diplomskom studiju; Izložba hrvatskog dizajna 19/20, nagrada u kategoriji studentski radovi - koncept, inicijativa, kritički dizajn

- 2021. - Škojski bagul / Matija Jandrić / mala zbirka otočkih oriđinala

- 2021. - Kletch / Lana Banek, Andrea Bielen, Erik Burić, Maja Janković i Lada Kušec Deči / kooperativna društvena igra / Rektorova nagrada

Od 2016. organizira i vodi Dane otvorenih vrata Studija dizajna te sudjeluje u koncipiranju Godišnjih izložbi. Članica je Savjeta Galerije SD.

Od 2018. godine članica je radne skupine Edu4Games za izradu standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja za područje dizajna i razvoja videoigara.

Sudjeluje na raznim stručnim radionicama, tribinama, konferencijama i predavanjima. Izlagala je na više skupnih domaćih i međunarodnih izložbi. Dobitnica je nekoliko nagrada. Članica je ULUPUH-a.

Voli probleme nazivati izazovima.