Konstrukcije drvnih proizvoda 1

Nositelji kolegija: 
Grbac Ivica, prof. dr. sc.
Suradnici: 
Župčić Ivica, doc. dr. sc.

Konstruktorska djelatnost ima zadaću optimizirati ostvarenje idejnih oblikovnih rješenja industrijskih proizvoda u pogledu materijalne strukture složenog proizvoda. Uz uspješno ostvarenje industrijskog proizvoda potrebna su znanja i sposobnosti za racionalan izbor i tehnologičnost u primjeni osnovnih i pomoćnih materijala (drvnih i nedrvnih), te poznavanja konstrukcijskih sastava u cilju pouzdanosti, trajnosti i sigurnosti proizvoda u uporabi. Studenti će biti sposobni prepoznati, opisati i skicirati konstrukcijske vrste dužinskog, širinskog i debljinskog sastavljanja masivnog drva i ploča, prepoznati i opisati osnovna mehanička svojstva masivnog drva i drvnih ploča (tvrdoća, savijanje, žilavost i sl.), označiti i izabrati pravilnu oznaku materijala, (drvnog i nedrvnog) i površinske obrade, prepoznati, opisati i skicirati konstrukcijske vrste kutnog bočnog i plošnog sastavljanja masivnog drva i ploča (L, T i X sastavi), izabrati i primijeniti odgovarajuću obradu rubova kod drvnih ploča, prepoznati, opisati i skicirati konstrukcijske vrste kutnog sastavljanja s vertikalnim nosačima (Y sastavi), prepoznati i opisati barem pet komercijalnih vrsta drva i drvnih ploča, opisati osnovna fizikalna svojstva drva (bubrenje, utezanje, vodljivost topline i sl.) te primijeniti i koristiti osnovna pravila tehničkog crtanja kod izrade tehničkih nacrta

ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Semestar: 
Preddiplomski: IV semestar