Marketing 2

Nositelji kolegija: 
Keller Goroslav, prof. dr. sc.

Cilj predmeta je upoznavanje specifičnih područja marketinga, razumijevanje uloge marketinga u društvu i u organizacijama, te usvajanje specifičnih marketinških znanja i tehnika za rješavanje konkretnih marketinških problema.

ECTS: 
2.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: VI semestar