Nominacije za Nagrade Studija dizajna ak.god. 19./20.

Objavljene su nominacije za Nagrade Studija dizajna ak.god. 19./20, i to za Preddiplomski i Diplomski studij na oba smjera: Vizualne komunikacije i Industrijski dizajn.

Smjer VIZUALNE KOMUNIKACIJE

PREDDIPLOMSKI STUDIJ VK

1. Lana Banek;
Naziv rada: Cedevita
Mentor: prof. Ivan Doroghy
Komentor: asist. Marija Juza
Semestar, ak. godina: 5., 2019./2020.

2. Tajana Čeko;
Naziv rada: Serija kazališnih plakata -  Zagrebačko kazalište lutaka
Mentor: prof. Ivan Doroghy
Komentor: asist. Marija Juza
Semestar, ak. godina: 6., 2019./2020.

3. Luciana Medić; 
Naziv rada: Kalendar - Hrvatski Institut za pokret i ples
Mentor: doc. Tomislav Vlainić
Semestar, ak. godina: 4., 2019./2020.

DIPLOMSKI STUDIJ VK

1. Lucija Gudek; 
Naziv rada: Obleka — poticanje održivosti u modnoj industriji
Mentor: prof. Nenad Dogan
Komentori: pred. Veljko Žvan, doc. Romana Kajp
Suradnici: asist. Luka Perić, Mateo Štrbić, mag. psih
Semestar, ak. godina: 4., 2019./2020.

2.Nikola Heged; 
Naziv rada: Terapino — sustav za napredak kreativnih terapijskih tehnika
Mentor: doc. Romana Kajp
Komentori: pred. Emil Flatz, doc. Inja Kavurić Kireta 
Suradnica: Ana Marija Španić, mag. psih.
Semestar, ak. godina: 4, 2019./2020.

3. Neva Marija Zidić;
Naziv rada: The taste of letters — putopisna kuharica jestivih slov
Mentor: doc. Tomislav Vlainić
Komentorica: asist. Marija Juza
Semestar, ak. godina: 4., 2019./2020.

smjer INDUSTRIJSKI DIZAJN;

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ID

1. Nola Bokun; 
Naziv rada: Nosivi osjećaj
Mentor: izv. prof. mr. sc. Ivana Fabrio Semestar, ak. godina: 4., 2019./2020.

2. Lea Sevšek; 
Naziv rada: Terry
Mentor: doc. art. Andrea Hercog Semestar, ak. godina: 6., 2019./2020.

3. Lea Sevšek; 
Naziv rada: Stolac
Mentor: prof. Mladen Orešić Komentorica: asist. Nika Pavlinek Semestar, ak. godina: 5., 2019./2020.

DIPLOMSKI STUDIJ ID

1. Leonard Borovičkić; 
Naziv rada: Participacija u javnom prostoru - nove infrastrukture čitanja i zapisivanja prostora
Mentorica: izv. prof. mr. sc. Ivana Fabrio Komentorica: asist. Nika Pavlinek Semestar, ak. godina: 5., 2019./2020.

2. Lucija Rupić; 
Naziv rada: Budućnost sjećanja
Mentori: doc. art. Andrea Hercog, prof. Mladen Orešić
Semestar, ak. godina: 5., 2019./2020.

3. Tanja Virag; 
Naziv rada: Nezavisna kultura grada Koprivnice
Mentor: izv. prof. mr. sc. Ivana Fabrio, doc. art. Andrea Herzog Semestar, ak. godina: 5., 2019./2020.