Odluka Povjerenstva Arhitektonskog fakulteta za odabir studenata za mobilnost u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+

Osnovne kriterije propisuje Sveučilište u Zagrebu u Natječaju, a to su pismo motivacije, dosadašnje ocjene i znanje jezika. Povjerenstvo Arhitektonskog fakulteta smatra relevantim i znanje drugog stranog jezika navedenog u pojedinom bilateralnom Erasmus+ ugovoru i dosadašnje volontiranje u statusu studenta-mentora dolaznim Erasmus+ studentima, ili prijavu za volontiranje u statusu studenta-suradnika na Erasmus+ programu te stoga donosi odluku o vrednovanju i tih dodatnih kriterija.

Povjerenstvo Arhitektonskog fakulteta za odabir studenata za mobilnost u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ donosi odluku o bodovanju svih kriterija kako slijedi:

(1)-Dosadašnji uspjeh studenata vrednuje se na temelju ukupnog prosjeka ocjena pomnoženog s 200. Za studente preddiplomskog studija vrednuje se dosadašnji ostvareni prosjek. Za studente diplomskog studija vrednuje se aritmetička sredina prosjeka preddiplomskog i diplomskog studija.

(2)-Znanje glavnog stranog jezika vrednuje se na način da je svakom stupnju višem od min B2 pridružen određen kvantum bodova, kako slijedi:
B2 160 bodova
C1 200 bodova
C2 240 bodova
Ukoliko strani fakultet navodi dva moguća jezika (npr. engleski ili njemački), bodovan je jezik s višim stupnjem znanja, te se on smatra glavnim jezikom mobilnosti studenta.

(3)-Pojedina sveučilišta navode dva moguća znanja jezika (npr. i/ili), pa se onda drugi jezik vrednuje s 20 bodova po stupnju znanja jezika.

A1 20 bodova
A2 40 bodova
B1 60 bodova
B2 80 bodova
C1 100 bodova
C2 120 bodova
Boduju su strani jezici za koje se dostavi potvrda (certifikat) ovjeren pečatom i potpisom, a koji su relevantni za izbor pojedinog stranog sveučilišta, kao “added value”.

(4)-Motivacijsko pismo boduje se s makismalno 40 bodova.

(5)-Volontiranje u statusu studenta-mentora dolaznim Erasmus+ studentima ili prijava za volontiranje u statusu studenta-suradnika na Erasmus+ programu (u vidu suradnje ECTS koordinatora) boduje se s 30 bodova (na temelju Uvjerenja ECTS koordinatora matičnog studija).

(6)- Ukupni bodovi rezultat su zbroja (1), (2), (3), (4) i (5).

Povjerenstvo Arhitektonskog fakulteta za odabir studenata za mobilnost u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+

izv.prof. dr.sc. Zrinka Barišić Marenić, predsjednica
izv.prof. dr.sc. Mia Roth-Čerina
izv.prof. mr.sc. Ivana Fabrio
doc. dr.sc. Luka Korlaet
doc. dr.sc. Alen Žunić