Pismo i tipografija 2

Nositelji kolegija: 
Suradnici: 
Mudnić Andrija, asistent
ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: II semestar