Poziv na nastupno predavanje Inje Kavurić Kirete

Poziv na nastupno predavanje Inje Kavurić Kirete

U petak, 22. studenog, s početkom u 12 sati, u Frankopanskoj 12 održava se nastupno predavanje za Inju Kavurić Kireta, dipl.diz., u postupku izbora nastavnika umjetničko-nastavno zvanje docent u području Umjetnosti, polje Dizajn, grana Dizajn vizualnih komunikacija, na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod naslovom: ‘Character design - osnove oblikovanja likova’.