Proglašene nagrade I priznanja Studija dizajna za akademsku godinu 2018-2019.

U srijedu, 18. prosinca, svečano su proglašeni nagrađeni radovi za akademsku godinu 2018-2019. Na Preddiplomskom studiju godišnju nagradu za područje vizualnih komunikacija osovojila je Tana Jeić za seriju plakata ZKM-a; a za područje industrijskog dizajna Marin Nižić za rad pod nazivom Dizajn sustava mreže hrane. Ana Pavičić dobitnica je godišnje nagrade u području vizualnih komunikacija Diplomskog studija, za rad Vizualizacija hrvatskih zakona, a diplomski rad Paule Šantić Arhiviranje okusa nagrađen je u području industrijskog dizajna. Uz nagrade dodijeljena su i priznanja: Ivi Primorac za Tipografsku šahovnicu te Tani Jeić, Silviji Marinčić i Ivi Primorac za plakate FRKA-e.

Godišnja nagrada za preddiplomski studij u području vizualnih komunikacija dodjeljuje se Tani Jeić za seriju plakata za predstave kazališta ZKM (Tit Andronik, Črna mati zemla, Hinkemann), nasatlih u 6. semestru uz mentorstvo prof. Nenada Dogana i doc.Romane Kajp. Izbor predstava Zagrebačkog kazališta mladih svjedoči namjeri autorice da serijom plakata podcrta važnost društveno angažiranih predstava kakve organizira ovo kazalište. Kombinirana tehnika (analogno - digitalno) kojom su plakati oblikovani, odražava eksperimentalni pristup teatarskog tumačenja osjetljivih i često tabuiziranih društvenih problema. Čistoća vizualnog jezika koja se ogleda u znalačkom izboru i komponiranju tipografskih i slikovnih elemenata, doprinosi otkrivanju simboličkih značenja odabranih tema.

Godišnja nagrada preddiplomskog studija za područje industrijskog dizajna se dodjeljuje Marinu Nižiću za rad pod nazivom Dizajn sustava mreže hrane, nastao u 6. semestru uz mentorstvo prof. Mladena Orešića i asistentice Nike Pavlinek. UN bilježi da se u svijetu godišnje baca trećina proizvedene hrane. U lokalnim okvirima, pitanjem bacanja hrane bavi se niz inicijativa i udruga, s ciljem izgradnje učinkovitog nacionalnog sustava doniranja i distribucije hrane u Republici Hrvatskoj. Zadaća sustava jest optimalizacija procesa sakupljanja i raspodjele donirane hrane. Projekt predlaže transformabilni i transportabilni sustav namještaja, te novi logistički sustav samoposluge. Riječ je o rješenju koje može biti implementirano u kratkom roku uz predvidljivu financijsku strategiju, stvarajući održivi sustav donacije hrane unutar lokalnih zajednica.

Godišnja nagrada u području vizualnih komunikacija Diplomskog studija dizajna dodjeljuje se diplomskom radu Vizualizacija hrvatskih zakona autorice Ane Pavičić, koji je nastao uz mentorstvo izv.prof. Tomislava Vlainića i asistentice Marije Juza. Zakoni su izrazito kompleksne strukture i sadržaji koji donose ključneinformacije i pravila za efikasno funkcioniranje i organizaciju društva. Projekt na eksperimentalnoj razini istražuje mogućnosti vizualne interpretacijezakonskih akata i povezivanja grupa srodnih zakona. Vizualno atraktivne sheme, boje i oblici omogućuju drugačije iskustvo praćenja složene zakonske regulative pojedinih pravnih područja. Ovaj nadasve neobičan projekt nastao u uskoj suradnji s pravnim stručnjacima, osobit je po tome što se bavi područjem o kojem mladi znaju veoma malo. Upravo u tome leži vrijednost ovoga rada. Autorica kritički promatra odnos mladih prema zakonodavstvu i pokušava skrenuti pažnju na to izuzetno važno područje zanimljivim dizajnerskim rješenjima. Vizualna atraktivnost rješenja ne umanjuje važnost područja već ga nastoji približiti mlađoj populaciji vizualnim jezikom bliskim kulturi mladih.

Godišnju nagradu Diplomskog studija u području Industrijskog dizajna dobija: Arhiviranje okusa – okus priča, diplomski rad Paule Šantić, nastao uz mentorstvo docentice Andree Hercog. Diplomski rad Paule Šantić bavi se oživljavanjem zaboravljenih okusa i priča koje vežemo uz njih. Okus priča serija je slatkih proizvoda inspirirana domaćim bajkama i lokalnim okusima. Povezivanjem različitih segmenata nematerijalne baštine Paula je stvorila nove doživljaje već poznatog. Suprotstavljanjem sveprisutnoj gastronomskoj unificiranosti ponovno otkriva, propituje i redefinira tradiciju. Buđenjem emocija kroz okuse stvara osjećaj pripadnosti, aktualizira stare ili gradi nove uspomene. Oživljava odnos prema kulturnom nasljeđu te potiče na odgovorno upravljanje baštinom.

Članovi Povjerenstva za dodjelu godišnjih nagrada i priznanja su odlučili dodijeliti dva priznanja za projekte nastale izvan nastave, i to iz područja vizualnih komunikacija:

  • Za rad 'Tipografska šahovnica' - Vizualni identitet predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije / EU2020HR studentice Ive Primorac, uz mentorstvo prof. Stipe Brčića i asistentice Marije Juza. Ovaj rad studentice Ive Primorac izuzetnog je nacionalnog i stručnog značaja u kontekstu promišljanja i implementacije nacionalnog i europskog vizualnog identiteta, u svrhu međunarodne afirmacije i vidljivosti. Također je važan zbog afirmacije rada najmlađih generacija dizajnera koje kroz ovaj projekt aktivno sudjeluju u procesima i strategijama kreiranja kompletne internacionalne vidljivosti EU2020HR.

 

  • Za rad pod nazivom Vizualni identitet FRKA - e, Filmske revije Kazališne akademije, studentica Tane Jeić, Silvie Marinčić i Ive Primorac, pod mentorstvom asist. Marije Juza, doc. Romane Kajp i izv.prof. Tomislava Vlainića. Koncept vizualnog identiteta za 13. FRKU - Filmsku reviju Akademijedramske umjetnosti temelji se na tipografskoj dosjetci kojom se na dvosmislen način želi privući pažnja prvenstveno mlađe publike. Snažna tipografija uz upečatljive boje doprinosi vidljivosti jednostavnog i razumljivog vizualnog identiteta manifestacije, bez obzira koristi li se u klasičnim ili digitalnim medijima. Ovaj projekt svjedoći višegodišnjoj uspješnoj suradnji studenata dvaju fakulteta.