Razredbeni na distanci!

Razredbeni na distanci!

Studij dizajna unosi značajne promjene u provođenje prijemnog ispita kao odgovor na pandemijsku krizu, ali i kao dio projekta transformacije kroz kojega Studij dizajna reagira na promjene u području edukacije za dizajn, ali i na društvene, kulturne, ekonomske i druge izazove suvremenog doba.

Ova promjena događa se:

Na konceptualnom planu to znači otvaranje novih mogućnosti komunikacije s pristupnicima bez potrebe dolaska u prostorije fakulteta u Zagrebu na prijemni ispit, te, novih načina promišljanja i realizacije zadataka.

Prednost #1
Premještanje samog procesa rješavanja zadataka iz uobičajenog prostora učionice u kojoj se do sada organizirao zajednički ispit, u svakodnevno životno okruženje, omogućava i veći stupanj individualizacije procesa kroz neposredno i specifično iskustvo promatranja, uočavanja te bilježenja situacija i problema, istraživanja, kritičkog promišljanja, eksperimentiranja i traženja adekvatnog odgovora u kontekstu zadatka. Time se pristupniku omogućava veća sloboda pronalaženja vlastitog načina rada, prikaza procesa i izražavanja osobnog identiteta.

Prednost #2
Usmjeravanje kandidata prema iskustvenom prepoznavanju i promišljanju dizajna u realnom okruženju. Iako će prijemni ispit biti realiziran uz pomoć online platformi, studentima je omogućeno da više nego prije ostanu uronjeni u stvarne životne situacije i da iz perspektive kompleksnog svijeta uočavaju probleme, situacije i izazove za koje traže solucije kroz duži vremenski proces, što je bliže prirodi dizajnerskog postupka i metode.

Na izvedbenom planu kvalifikacijski ispit i dalje se odvija u više faza, no one su prilagođene novim mogućnostima komunikacije u virtualnom okruženju. Mapa i zadatak kojima se pristupnici predstavljaju biti će prošireni obuhvatom radova iz različitih područja, realiziranih kroz pristup i tehnike koje odgovaraju suvremenom tumačenju struke dizajna.

Sadržajno, cijeli postupak zadržava prepoznatljivost dosadašnjeg pristupa i kontinuitet ideje da se od budućih studenata očekuju prije svega vještine analitičkog i kritičkog mišljenja, kreativnost i sposobnost vizualnog izražavanja, i rješavanje problema na inteligentan i svrsishodan način.

KRITERIJI VREDNOVANJA

 • vještine analitičkog i kritičkog mišljenja
 • kapacitet za kontekstualizaciju i rješavanje problema
 • originalnost i kreativnost interpretacije
 • vještine kompozicije
 • racionalna iskoristivost materijala
 • sposobnost i potencijal za komuniciranje ideja u pisanom, govornom i vizualnom obliku
 • sposobnost manipulacije analognim i digitalnim materijalima, strukturama i sučeljima
 • motivacija za učenjem i područjem studija
 • istraživački duh
 • autentičnost i osobnost
 • samopouzdanje i samokritičnost

Promjene u procesu Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti za upis na Preddiplomski studij dizajna u ak. god. 2020./2021 cjelovito će biti iznesene tijekom svibnja kroz izmjene Uputa za prijemni ispit na web stranicama Studija dizajna. Proces će se u cjelini odvijati koristeći mogućnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija.