Jurina Viktoria

Soba

2013./2014. / Preddiplomski: I semestar / Crtanje 1
Mentor: 
Ileković Boris
Asistent: 
Kavurić Kireta Inja