Tehnike prezentiranja pomoću računala 1

Nositelji kolegija: 
Fabrio Ivana, izv. prof. mr. sc.

Ciljevi predmeta su usvajanje i primjena vještina komuniciranja, oblikovanje i baratanje strukturama u području izlaganja i prezentiranja, argumentacijskog procesa akademskog i kreativnog pisanja. Studenti će biti sposobni rezimirati osnovne okolnosti i ciljeve komunikacije, analizirati faze i proces izlaganja, primijeniti vještine izlaganja pred publikom, pokazati sposobnost istraživanja doživljaja korisnika koristeći pripovjedanje kao vještinu, demonstrirati vještine akademskog pisanja, demonstrirati vještine deskriptivnog pisanja te baratati osnovama kreativnog pisanja

ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: III semestar