Teorija tipografije 3

Nositelji kolegija: 
Hrastovec Marko, v. pred.
Suradnici: 
Mudnić Andrija, asistent

Ciljevi predmeta su razvijanje sposobnosti prikupljanja i kategoriziranja informacija, snalaženje u različitim tiskanim medijima, stjecanje vještine rada s vektorskim krivuljama, izrada funkcionalnog digitalnog fonta. Studenti će biti sposobni razumijeti različite tipografske medije, strukturirati i grupirati informacije tipografskim sredstvima, postaviti tipografski sustava (mrežu) koja predviđa varijacije, prikupljati i strukturirati sadržaj te oblikovati pismo manjeg opsega.

ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: IV semestar