Uvod u dizajn 2

Nositelji kolegija: 
Vukić Feđa, prof. dr. sc.
Suradnici: 
ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: II semestar