Uvod u povijest dizajna

Nositelji kolegija: 
Vukić Feđa, prof. dr. sc.
ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: V semestar