Diploma – obrana

Suradnici: 
Kajp Romana, doc. art.
Vlainić Tomislav, izv. prof.
ECTS: 
10.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Diplomski: IV semestar