Šercer Mladen

prof. dr. sc.

Područje / smjer:
Tehničko područje / Strojarstvo

Biografija:
Državljanin Republike Hrvatske, rođen je 1953. godine u Zagrebu. Nakon osmogodišnjeg i srednjeg obrazovanja upisuje se 1972. god. na Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 1977. godine. Po završetku studija radi u Društvu plastičara i gumaraca u Zagrebu u svojstvu izvršnog tajnika. 1979. god. se zapošljava na Fakultetu strojarstva i brodogradnje kao asistent. Na istom je fakultetu 1984. godine magistrirao, a 1989. obranio doktorsku disertaciju. 2006. godine izabran je za redovitog profesora u trajnom zvanju. 
Bio je predstojnik Zavoda za tehnologiju od 2006. do 2010. godine. Voditelj je Katedre za preradu polimera od 2001. godine. Bio je voditelj je smjera Proizvodno inženjerstvo, od 2004.-2014. godine.
Tijekom rada na Fakultetu strojarstva i brodogradnje držao je predavanja i vježbe iz većeg broja kolegija u području proizvodnog strojarstva, s težištem na postupke proizvodnje polimernih proizvoda. Predaje i na interdisciplinarnom poslijediplomskom studiju Ekoinženjerstvo pri Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, te na Arhitektonskom fakultetu na diplomskom studiju smjer Industrijski dizajn u Zagrebu.
Bio je glavni istraživač na dva znanstvena projekta, voditelj jednog tehnologijskog projekta, voditelj hrvatskog dijela projekta u okviru međunarodnog Eureka programa Ecoplast! 2189 te E! 3611, voditelj 10 savjetovanja i seminara s područja prerade polimera. Bio je urednik rubrike Iz svijeta plastike i gume i urednik za Kategorizirane radove časopisa Polimeri te glavni urednik časopisa Polimeri. Bio je voditelj hrvatskog dijela FP7 projekta KARMA i CIP-Eco Innovation projekta MarineClean. Bio je voditelj projekta Aditivne tehnologije za mala i srednje velika poduzeća u okviru IPA IIIc programa koji je financirala Europska Unija. Osnivač je Centra za aditivne tehnologije pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb. 
Autor je odnosno koautor pet knjiga, poglavlja u četiri knjige te dviju monografija. Objavio je više od 100 članaka u znanstvenim časopisima i na međunarodnim znanstvenim skupovima, kao i preko 40 znanstvenih i stručnih projekata i studija. Bio je voditelj razvoja izvornog ekspertnog sustava za uklanjanje grešaka na injekcijski prešanim plastomernim tvorevinama. Za svoje je radove 1983. primio nagradu Merrit Award koju dodjeljuje Society of Plastics Engineers iz SAD, a 1987. nagradu koju dodjeljuje The Plastics and Rubber Institute iz Velike Britanije. Godine 1984. boravio je u svojstvu stipendista zaklade DAAD trinaest mjeseci na Institutu für Kunststoffverarbeitung u Aachenu.
Direktor je tvrtke PET-EKO d.o.o. od 2008. godine, a od 2010. godine i Centra za transfer tehnologije.
Član je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Društva za plastiku i gumu, Hrvatskog DAAD kluba i Polymer Processing Society, Akron, SAD. Suradnik je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Znanstvenom vijeću za naftu - Sekcija za petrokemiju.