Teorija tipografije 2

Nositelji kolegija: 
Hrastovec Marko, v. pred.
Suradnici: 
Mudnić Andrija, asistent

Ciljevi predmeta su osposobljavanje studenata za tipografsko strukturiranje sadržaja, stjecanje sposobnosti crtanja slovnih oblika različite konstrukcije, vrste te stila. Studenti će biti sposobni prikladno definirati format i pismo ovisno o sadržaju, strukturirati i grupirati informacije tipografskim sredstvima, prikupljati i strukturirati sadržaj te oblikovati slovne oblike različitih stilova.

ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: III semestar