30 slova za 30 godina Studija dizajna

30 slova za 30 godina Studija dizajna

Galerija Studija dizajna predstavlja novu izložbu – '30 slova za 30 godina Studija dizajna'. Izloženi radovi nastali su u sklopu predmeta Pismo i tipografija 3, 3.semestar preddiplomskog studija, ak.god.19/20., pod mentorstvom Marka Hrastovca i Andrije Mudnića.

Autori likovnog postava: Nika Pavlinek i Dujam Ivanišević.
Fotografije: Pavel Posavec.
Autor grafičke intervencije: Ian Farkaš.

Svako slovo nastalo je na temelju seta parametara generiranih pomoću online platforme typecooker.com. Na taj način studenti proširuju svoj tipografski vokabular i vježbaju interpretirati stroge verbalne upute u konkretne slovne oblike. Što je visoki kontrast? Što su ultra široke proporcije? Kako izgleda slovo konstruirano isključivo od ravnih linija? Koliko su kraći donji produžetci od normalnog? Odgovore na ta i mnoga druga pitanja iz domene oblikovanja pisma studenti su ponudili kao rješenja u ovoj vježbi.

Autori/Studenti:
Borna Batinić, Nola Bokun, Matea Bulić, Melani Čop, Nino Dolenc, Ivan Đukez, Ian Farkaš, Tessa Gotthardi-Pavlovsky, Katarina Hrabar, Elmedina Karabegović, Hana Krajčević, Monika Markić, Luciana Medić, Hana Miličević Ana Nikšić, Marijana Puljiz, Irma Magdalena Ranok, Julia Simeonov, Luka Šimunović, Silvija Topić, Rudolf Zver.

Izložba je realizirana uz pomoć Ministarstva kulture i Grada Zagreba.