Baletić Bojan

prof. dr. sc.

Područje / smjer:
Arhitektura i urbanizam

Funkcija:
Dekan Arhitektonskog fakulteta

Biografija:
Dr. sc. Bojan Baletić, dekan i redovni profesor na Arhitektonskom fakultetu. Član je Hrvatske akademije tehničkih znanosti. Bojan Baletić je bio voditelj većeg broja domaćih i međunarodnih projekata, objavio je niz znanstvenih i stručnih radova. Autor je više arhitektonskih i urbanističkih projekata, te multimedijskih projekata. Član je (ili bio) mnogih udruga (HKAIG, DAZ, UHA, Ecovast, ZUIK HGK, NGO Korablja, ECAADE, CROSS, DSE).