Hana Krajčević

Calligram

2020./2021. / Preddiplomski: V semestar / Ilustracija 1
Mentor: 
Kavurić Kireta Inja

Studenti istražuju odnos ilustracije i tipografije/letteringa.