Šarlija Zoe

Čitanje grada — Interpretacija vizualne buke u javnom gradskom prostoru kroz medij fotografije

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Diplomski: IV semestar / Dizajn vizualnih komunikacija - Diploma
Mentor: 
Vlainić Tomislav
Komentor: 
Herceg Stanko
Komentor: 
Juza Marija
Stručni suradnik: 
Podnar Ivana

Bivanje i kretanje gradom nije moguće u tišini.

Grad konstantno govori. Čuješ li ga?

Ovaj rad pristupa gradu kao kompleksnoj strukturi isprepletenoj gomilom teksta i slika koje zajedno čine gradsku vizualnu buku. Tekst i slika naizgled nevino ‘izloženi’ u javni gradski prostor predstavljajući se kao potpuno prozirni i jednoznačni, zapravo su nositelji brojnih skrivenih poruka, namjera, ideologija. Krećući se gradskim ulicama, zbog svoje blaziranosti više nismo ni svjesni da se probijamo kroz enormnu kakofoniju teksta i slike. Stoga, ima li boljeg medija od fotografije za ulazak u samu srž naizgled banalnog svakodnevnog gradskog pogleda. Fotografija ima moć izborom i manipulacijom pogleda jasnije kontekstualizirati, ali i dekontekstualizirati i rekontekstualizirati prikazano. Kadriranjem grada kao da pauziramo film koji se snima tijekom naše kretnje gradom. Tek analizom tih uokvirenih segmenata doživljavamo, vidimo i čitamo grad u nekom drugom, možda realnijem, a možda i apsurdnijem svjetlu.

Sukobimo li artificijelnost spektakla i simulakruma utjelovljenih u tekstovima i slikama s billboarda i reklama s jedne strane i subverzivne natpise, grafite, stickere s druge strane, a sve to uz dodatak glavnog lika - prolaznika tj. čovjeka, dobivamo sliku bogatu dijalozima i značenjima spremnu za iščitavanje. Dobivamo fotografiju kao metasliku, sliku koja prikazuje konkretan gradski sadržaj zabilježen u nekom vremenu, ali i sliku društva koje je proizvelo takav grad i obrnuto kulturu koju taj grad stvara i oblikuje. Tako dolazimo i do višeznačnog naslova rada ‘Čitanje grada’, čitanje u doslovnom smislu budući da je gradski tekst glavna okosnica rada, ali i čitanje u prenesenom smislu kao iščitavanje karakteristika jednoga grada, kulture i društva u jednome vremenu.