Ema Tomašek

Crtačka analiza predmeta - kontura, volumen, kontrast, raster

2020./2021. / Preddiplomski: I semestar / Crtanje 1
Mentor: 
Kavurić Kireta Inja
Komentor: 
Ileković Boris