Noa Poljak

Crtačka analiza trodimenzionalnog modela

2020./2021. / Preddiplomski: I semestar / Crtanje 1
Mentor: 
Ileković Boris
Komentor: 
Kavurić Kireta Inja