Eva Rodinis

Crtačka analiza trodimenzionalnog modela - skice

2020./2021. / Preddiplomski: I semestar / Crtanje 1
Mentor: 
Ileković Boris
Komentor: 
Kavurić Kireta Inja