Crtanje 1

Nositelji kolegija: 
Ileković Boris, izv. prof.
Suradnici: 
Petrak Mario, pred.

Cilj predmeta je razvijanje općih i specifičnih kompetencija, stjecanje sposobnosti i vještina u crtanju po promatranju, analiza crtačkog zadatka ili motiva u karakteru, kompoziciji i kadriranju grafičkih i arhitektonskih elemenata. Studenti će moći prepoznati strukture modela, razlikovati tipove crtačkog zadatka ili motiva, razviti vještinu crtanja po promatranju reproduciranjem i redukcijom zadanih, manje složenih motiva.

ECTS: 
3.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: I semestar