Ivana Šilić

David Lynch's Weather report

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: IV semestar / Pismo i tipografija 4
Mentor: 
Mudnić Andrija
Komentor: 
Hrastovec Marko