Nola Bokun, Monika Markić, Elmedina Karabegović, Melani Čop, Rina Crnjaković, Julia Simeonov

Dijagram predstave Zašto Hrvati djecu jedu? B. Brezovca

2020./2021. / Preddiplomski: V semestar / Scenografija 1
Mentor: 
Knez Ivana

Dijagram kazališne predstave - sinkronijska analiza zabilježenih elemenata predstave i njihove međusobne uvjetovanosti (scenografija, dramski tekst, režija, svjetlo, zvuk, rekvizit).