Dizajn kao čimbenik obnove i suvremenog razvoja grada – online publikacija

Dizajn kao čimbenik obnove i suvremenog razvoja grada – online publikacija

Grupa istraživača Studija dizajna, sa smjera Industrijski dizajn, objavila je publikaciju 'Dizajn kao čimbenik obnove i suvremenog razvoja grada', koja je nastala u sklopu Institucijskog projekta Arhitektonskog fakulteta 2020. godine. U kontekstu pripremljenosti urbane sredine na krizne situacije, ali i u kontekstu primjene dizajna kao alata za razvoj i obnovu u svim aspektima, ciljevi projekta bili su utvrditi probleme koje je potrebno i moguće riješiti dizajnom te detektirati i definirati potencijale kojima dizajn mora i može uspostaviti nove vrijednosti.