Tena Pezdevšek, Lucija Tandara

Dizajn u realnom okruženju — Platforma za informiranje građana Obnovi grad

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Diplomski: I semestar / Dizajn vizualnih komunikacija 1
Mentor: 
Mudnić Andrija
Komentor: 
Milovčić Dina

Uslijed aktivacije potresnih područja Grada Zagreba i okolice, građani su doživjeli veliki šok i strah. Uz emocionalno psihičku, potres je uzrokovao i ozbiljnu materijalnu štetu. Više od 25 000 zgrada je oštećeno, a neke od njih proglašene su i trajno neuporabivima. Kroz provedeno anketno istraživanje, zaključile smo kako je proces za obnovu stambenih jedinica, ali i cjelovitih zgrada vrlo konfuzan i dugotrajan. U nedostatku transparentnih informacija građani samoinicijativno kreću u obnovu ili čekaju razjašnjenje situacije u kojoj se nalaze. Ponukane tim spoznajama, odlučile smo osmisliti jedinstvenu digitalnu platformu na kojoj se nalaze sve informacije vezane uz obnovu stambenih jedinica ili zgrada sa segmentima opcija sufinanciranja, osiguranja i kontakata za obnovu. Web stranicu prati kampanja koja plakatima s ciničnim, no realnim izjavama građana izvučenih iz anketnog upitnika, upućuje čitača na posjet web stranici na kojoj će saznati više. Cijeli projekt je izričito informativnog karaktera u duhu solidarnosti i empatije prema našem gradu i sugrađanima.