Ivana Šilić

Dizajn vizualnog identiteta i signalistike za Muzičku akademiju Zagreb

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: III semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 3
Mentor: 
Kajp Romana

Muzička akademija u Zagrebu najveća je i najstarija visokoškolska glazbena ustanova u Republici Hrvatskoj, a među svojim studentima poznatija je kao ''MUZA''. Logotip je nastao apliciranjem audio zapisa snimljenog u prostorima studentskih vježbaonica Muzičke akademije, u obliku audio spektra na kraticu MUZA, čime je dobiven logotip koji se generira reagiranjem na glazbu. Generirane su dvije finalne verzije koje se koriste za funkcionalno-promidžbene sadržaje – mirnija koja predstavlja akademski aspekt MUZE te slobodnija čiji pattern predstavlja mladenački i studentski aspekt. Vibracija iz logotipa kod signalistike je uključena preklapanjem slova i brojeva kod naziva najvažnijih segmenata i sadržaja akademije, a to su katovi, nazivi koncertnih dvorana, te naposljetku brojevi učionica i vježbaonica.

 

MUZA