Ema Božek

Dizajn vizualnog identiteta i signalistike za NSK

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: III semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 3
Mentor: 
Juza Marija

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu je javna ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Logotip se sastoji od scripta Bickhama, Helvetice u sredini i pikseliziranog slova na kraju koji dijeli vertikalu s Helveticom, a pikselizirani sam dio prilagodila kontrastima prethodna dva slova. Na taj sam način prikazala transformaciju pisane riječi tijekom duge povijesti knjižnice do danas i uspostavila odnos između tradicionalnog (fizičkog) korištenja literature i digitalnog. Boje su sekundarne i tercijarne zbog složene akademske knjižnične građe. Narančasta podiže raspoloženje i stvara atmosferu u kojoj je lakše učiti, plavo-ljubičasta potiče kreativnost, a plavo-zelena koncentraciju. Sve ih povezuje gradijent koji obuhvaća sve navedene boje te na taj način predstavlja instituciju. Sekundarno značenje boja je provedeno kroz signalistiku u kojoj imaju različite uloge ovisno o značenju koje imaju u prostoru. Narančasta ima orijentacijsku ulogu, označavanje smjera kretanja i definiranje prostora. Plavo-zelena je usmjerena na knjižničnu građu i snalaženje među policama. Plavo-ljubičastom su prikazane vizualne napomene i piktogrami.