Slavko Petek

Drvo ravnoteže

2020./2021. / Industrijski dizajn / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Industrijski dizajn 2
Mentor: 
Kapetanović Zlatko
Asistent: 
Bačun Nina

Drvo ravnoteže inspirirano je promatranjem granja drveća pod utjecajem vjetra.
Sastoji se od drvenog i sklopivog metalnog dijela.
Drveni dio ima 26 rupa te interakcijom oba elemenata nastaje ravnoteža.