Luciana Medić

Hommage – Istraživanje tehnika, tekstura i materijala

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: VI semestar / Oblikovanje pisma i tipografije 2
Mentor: 
Djurek Nikola
Komentor: 
Hrastovec Marko

Knjiga je svojevrsni omaž različitim tehnikama, teksturama i materijalima. Inspiracija potječe od zanimanja za analogne tehnike i potrebe za stvaranjem van digitalnih okvira. Svaka strana predstavlja jedan rad s odgovarajućom legendom o načinu izrade. Knjiga sažima manji broj izabranih radova iz opusa koji je nastao tijekom semestra.