Bučević Anta

Identitet društvene kampanje za dječji dom zagreb

2013./2014. / Vizualne komunikacije / Diplomski: II semestar / Dizajn vizualnih komunikacija 2
Mentor: 
Dogan Nenad
Asistent: 
Kajp Romana

Dječji dom Zagreb nositelj je kampanje za povezivanje studenata i štićenika domova za nezbrinutu djecu kroz sadržajna i motivirajuća druženja po principu jedan na jedan.
Cilj kampanje je povezati studente i djecu (7-18 godina) na temelju zajedničkih interesa, motiviranjem studenata da vlastitim iskustvom pomažu djeci u ostvarenju njihovih snova, a istovremeno u praksi poboljšavaju vlastite vještine u različitim područjima edukacije i osobnih interesa. Kampanja obuhvaća tri različita područja - kulturu, sport i znanost. Kampanja djeluje offline (billboard, guerilla stickeri + predmeti) i online (fejs filtiranje, web platforma). U sklopu dizajna web stranice napravljen je i sistem prijava temeljen na inputu prikupljenom direktno od domskih stićenika, što omogućava direktno povezivanje djeteta sa studentom i pripadajućim područjem interesa.