Mesarić Rebecca

Informacijska jedinica – oblikovanje plakata zadanog sadržaja – Hartera

2011./2012. / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 2