Obradović Jana

Informacijska jedinica – oblikovanje plakata zadanog sadržaja – Vanka Regule

2011./2012. / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 2