Marelić Klara

Informacijska jedinica — Oblikovanje plakata zadanog sadržaja — Festival neverbalnog kazališta

2013./2014. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 2
Asistent: 
Kajp Romana

Ljudsko tijelo je na ovom festivalu glavni medij i najbitniji element komunikacije izvođača s publikom. Tipografija na plakatu nema samo funkciju prenošenja poruke već simbolizira i ljudski pokret.Okomiti redovi predstavljaju dane festivala, a vodoravni program pojedinog dana. U svakom vodoravnom redu odabrano je po jedno slovo kao dominantni vizualni element ispod kojeg se nalazi program pojedinog dana festivala.