Novak Karla

Informacijska jedinica — Oblikovanje plakata zadanog sadržaja — Human rights film festival

2013./2014. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 2
Mentor: 
Doroghy Ivan

Plakat za Human Rights Film Festival bavi se pravom na informiranje. Prikaz precrtanih riječi u novinskom članku predstavlja cenzuru koja se manifestira u medijima i manipulaciju informacijama.