Interaktivni mediji 1

Nositelji kolegija: 
Flatz Emil, pred.
Suradnici: 
Perić Luka, asistent
ECTS: 
3.5
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Diplomski: I semestar