Vita Hrgetić

Interpretacija glazbenog sadržaja, Insight – Depeche Mode

2021./2022. / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 2
Mentor: 
Juza Marija

Ova je pjesma o ljubavi koja nije nestala, koja traje iako to dvoje ljudi više nisu zajedno. U svom rješenju najviše sam se fokusirala na osjećaje koje prenosi – nježnost i ljubav, kao i na asocijacije: fluidni nejasni pokreti, bestjelesnost, noćna atmosfera, povišeno stanje, zadimljenost, neki prostor između sna i jave. Skeniranjem vlastitog lica u pokretu i provlačenjem kroz filtere dobila sam nejasan poljubac između možda dvije, a možda jedne te iste osobe koja napokon postiže uvid u sebe i svoje osjećaje. Boje odgovaraju atmosferi i onima koje Depeche Mode sustavno koriste na svojim albumima i u nastupima.