Ema Božek

Interpretacija pjesme - Ritki zrok

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: III semestar / Pismo i tipografija 3
Mentor: 
Hrastovec Marko
Komentor: 
Mudnić Andrija