Istraživanje nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju Studija dizajna

istrazivanje_nastave_2016

Tijekom 2016. godine Studij dizajna proveo je opsežno istraživanje nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju, čija je glavna svrha unaprjeđenje nastavnog procesa na Studiju dizajna.

U istraživanje su bili uključeni svi studenti preddiplomskoga i diplomskog studija te studenti koji su diplomirali nakon 2009. godine, prema pravilima bolonjskog procesa. Ukupno je anketirano 127 sadašnjih studenata, što čini 90% svih studenata upisanih te akademske godine i 56 bivših studenata koji su diplomirali nakon pristupanja bolonjskom procesu.

U tematskom smislu upitnik je sadržavao pitanja o motivaciji za upis na Studij, očekivanjima od studija, samoprocjeni studenata s obzirom na izvršavanje obveza i način rada, ocjene o materijalnim uvjetima, nastavnim sadržajima, kvaliteti komunikacije na Studiju te različitim aktivnostima tijekom akademske godine. Također, studenti su imali priliku dati osobni komentar i sugestije za koje smatraju da bi mogle unaprijediti kvalitetu nastavnog procesa.

Na osnovi rezultata istraživanja, u idućem razdoblju na Studiju će se otvoriti tematski razgovori u koje će biti uključeni nastavnici, studenti i zainteresirani bivši studenti, kako bi se dobiveni uvidi i vrijedni prijedlozi iskoristili za poboljšanje kvalitete nastave. Rezultati istraživanja predstavljeni su u publikaciji grafičkim i tabličnim prikazima, koji će biti podloga za daljnje rasprave o kontinuiranom unaprjeđenju programa Studija dizajna u sadržajnom i organizacijskom smislu. Istraživanje je pripremilo i provelo Povjerenstvo za istraživanje, a voditeljica istraživanja bila je prof. dr. sc. Anka Mišetić.