Izložba Students for Tolerance otvorena na DesignMonat-u u Grazu

Izložba plakata 'Students for Tolerance' istražuje pitanje što je to tolerancija i kako se može vizualno predstaviti. Studenti dizajna iz Dortmunda, Graza, Ljubljane i Zagreba propitivali su načine putem kojih mogu razviti vizualne koncepte i poruke na temu tolerancije koristeći pritom različite dizajnerske tehnike.

Studenti su rezultate pretočili u pojedinačna rješenja plakata koji su predstavljeni u sklopu izložbe ‘Students for Tolerance’ koja se otvorila 12. svibnja u dvorištu Joanneumsviertel: Neue Galerie Graz unutar programa DesignMonat Graz. Nastale radove karakteriziraju različiti dizajnerski pristupi a završna rješenja kreću se od klasičnog plakata preko plakata mješovite stvarnosti do animiranog ili interaktivnog plakata.

‘Students for Tolerance’ inspiriran je projektom ‘Tolerance’ dizajnera i aktivista Mirka Ilića koji je osmislio putujuće izložbe plakata ‘Tolerance Posters’ čiji su autori međunarodni dizajneri, a čije su poruke o društvenoj uključivosti i toleranciji obišle više od 38 zemalja.

Međunarodna 'design re-thinking' radionica ‘Students for Tolerance’ na kojoj su nastali izloženi plakati okupila je 31 studenticu/studenta iz 6 zemalja a odvijala se pri Institutu za dizajn i komunikacije na FH Joanneum u Grazu od 11.-15. travnja 2022. Radionica je podržana unutar Erasmus+ kombiniranog intenzivnog programa čiji je nositelj FH Joanneum iz Graza s partnerima FH Dortmund, ALUO Ljubljana i Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.

Radionica i izložba osmišljene su i realizirane predivnim trudom i entuzijazmom Tomislava Bobinca, profesora na Institutu za dizajn i komunikacije pri FH Joanneum u Grazu a uz podršku Projekta Tolerancija i Mirka Ilića.

Ispred Studija dizajna otvorenju su prisustvovali autori studenti/ce Sara Zelić, Ema Božek, Mihael Šandro, Luce Storić, Katja Malešević, Ivana Šilić, Lucija Burić i Sven Vranješ i nastavnici/e Marija Juza, Tomislav Vlainić i Ana-Marija Poljanec.

Nakon otvaranja izložbe u Grazu, slijedi otvaranje izložbe u Berlinu unutar BNDNWK (Berlin Design Week-a) 18. svibnja 2022. a potom i u drugim gradovima partnerima projekta.

Studenti (Autori):
Katrin Schwarz / Graz, Luce Storić / Zagreb, Žiga Anderlič / Ljubljana, Ema, Božek / Zagreb, Lidia Donis / Dortmund, Nataša Brandt / Ljubljana, Lucija Burić / Zagreb, Lea Murko / Graz, Gal Šnajder / Ljubljana, Jasmina, Dautovic / Graz, Kristina Gutmann / Dortmund, Sven Vranješ / Zagreb, Zala Perčič / Ljubljana, Paul Hentschel / Dortmund, Tim Stange / Dortmund, Emma Wöllstein / Dortmund, Mihael Šandro / Zagreb, Anica, Holzer / Graz, Ivana Šilić / Zagreb, Katja Malešević / Zagreb, Sara Zelić / Zagreb, Rok Ifko Krajnc / Ljubljana, Sebastian Lutzka / Dortmund, Hana Jelovšek / Ljubljana, Katharina Sattler / Dortmund, Ema Kapelj / Ljubljana, Mariana Paredes / Graz, Pauline Hennerkes / Dortmund, Jakob Kantz / Graz, Dora Rupčić / Ljubljana.

Predavači:
Mirko Ilic, Tolerance Project NYC
Tomislav Bobinec, Institut za dizajn i komunikacije  / FH JOANNEUM / Graz / Austria
Marija Juza, Sveučilište u Zagrebu / Arhitektonski fakultet / Studij dizajna / Zagreb / Hrvatska
Domen Fras, Sveučilište u Ljubljani / Akademija likovnih umjetnosti i dizajna  / Ljubljana / Slovenija
Roger Walk, Sveučilište primijenjenih znanosti i umjetnosti Dortmund / Fakultet za dizajn / Dortmund / Njemačka
 

Linkovi:

https://toleranceposters.blogspot.com/2022/05/students-for-tolerance-show.html?fbclid=IwAR0GcZrLDRyl_jlOuDB1rEVmPtjFZZE9wAFGVGD2QTZhMQBen1680dNUTrc
https://www.designmonat.at/en/event/opening-students-for-tolerance/
https://www.fh-joanneum.at/veranstaltung/students-for-tolerance/
https://www.studijdizajna.com/content/students-tolerance-medunarodna-radionica-plakata-ozujak-svibanj-2022
 

#studentsfortolerance #toleranceproject #mirkoilic #tomislavbobinec #marijajuza #domenfras #rogerwalk #FHJoanneum #ALUOLjubljana #FHDortmund #SchoolofDesignZagreb #ivanasilic #sarazelic #lucestoric #lucijaburic #emabozek #mihaelsandro #svenvranjes #katjamalesevic