Nino Dolenc

Kampanja - Zvijezda Majoneza

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: V semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 5
Mentor: 
Kajp Romana
Asistent: 
Milovčić Dina

Slogani – igre riječima – na kojima se temelji kampanja potaknuti su trima vrstama majoneza koje proizvodi Zvijezda. Igre riječi izvedene iz naziva samih majoneza koje aludiraju na određene seksualne situacije, bez da se na njih direktno referiraju, stvaraju zabavnu igru koju također podupiru i hashtagovi, te objave na društvenim mrežama. Tako su u ovoj kampanji tri majoneze; light, chilli i delikates, postale likovi koji imaju svoje profile na društvenim mrežama, te svaki ima svoj pristup komunikacije kroz slogane i razne igre riječima, što sve prate šaljivi vizuali različitih pakiranja majoneze.