Rudolf Zver

Kazališni plakati - Kerempuh

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: VI semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 6
Mentor: 
Juza Marija
Asistent: 
Milovčić Dina

Škrtac
Satiričko kazalište Kerempuh poznato je po satiričkim predstavama, odnosno po žanru za koji je karakteristično kritičko ismijavanje i ironiziranje pojedinca, skupine ili vlasti. Satira je dramski i književni žanr koji je aktualan već stoljećima te stoga danas ima klasičan karakter. Pri izvedbi vizualnog identiteta Satiričkog kazališta Kerempuh, klasičan i bezvremenski karakter komunicira se kroz grafičku tehniku bakroreza. Bakrorez se, kao i satira, počeo primjenjivati u dalekoj prošlosti, a u ilustraciji se pojavljuje sve do danas, što ga čini prikladnim u kontekstu klasičnog karaktera. Ilustracije izvedene u tehnici bakroreza simbolički prikazuju sadržaj predstave, a ujedno igraju ulogu modernog, komičnog elementa, što u kontrastu s klasičnim elementom predstavlja srž satire i njezinu vječitu aktualnost. Ilustracija na plakatu za predstavu "Škrtac" prikazuje glavnog lik Harpagona, njegovu škrtost i pohlepu kroz poigravanje s tipografijom.

Umri ženski
Na plakatu predstave "Umri ženski" prikazane su ruke koje se isprepliću i stvaraju mrežu, što sugerira kompleksnost međuljudskih i obiteljskih odnosa (što je i glavna poruka predstave).

Predsjednici&ca
Na plakatu posljednje predstave - "Predsjednici&ca" prikazani su svi bivši predsjednici i predsjednica Republike Hrvatske u obliku šahovskih figura. Šah pri tome služi kao simbol za politiku i politička strateška nadmetanja, a šahovnica istovremeno igra ulogu hrvatskog nacionalnog identiteta.