Borna Batinić

Kazališni plakati - ZKM

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: VI semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 6
Mentor: 
Vlainić Tomislav
Komentor: 
Kajp Romana

Mladež bez Boga
Rješenje plakata prikazuje aspekte i motive predstave koji najbolje predstavljaju njezinu bit. Motiv nasilja koji je prikazan putem predmeta oružja te njegova postepena digitalizacija/pikselizacija simbolizira stanje uma naših protagonista te njihov pogled na svijet. Kao u videoigrama te u samom digitalnom svijetu, život kao takav je postepeno banaliziran te je sama vrijednost tuđih života, u očima naših protagonista, nepostojeća.

Noćni život
Rješenje plakata “Noćni život” simbolizira potencijal koji svaka osoba u sebi nosi. Šalje poruku da nikada nećemo ništa postići ako se ne odlučimo djelovati. Šibica kao simbol potencijala, potencijalnog protesta, koja stoji ponosno u ruci nezapaljena, netaknuta, neiskorištena. Poput baklji koje su nekada bile glavni nositelj naroda i njihovog nezadovoljstva, tako šibica čeka da se nju zapali.

Tri X i ja
Rješenje plakata “Tri x i ja” bazirano je na ideji iskvarene igre. Tijekom predstave glavni antagonist provodi oblik perverzne igre koja ga ispunjava zadovoljstvom. Predstava ispituje muško-ženske odnose na radnome mjestu, odnosno njihovu ulogu u igri seksualnog nasilja na radnome mjestu. “Nevina”, neiskvarena igra križić-kružić koja sama po sebi nema nikakve druge konotacije osim igre, uz kontekst predstave, te kemijskih olovaka koje simboliziraju muškarce i žene, izvrnuta je i izokrenuta kako bi najbolje prikazala motiv predstave.