Luciana Medić

Kazališni plakati - ZKM

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: VI semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 6
Mentor: 
Vlainić Tomislav
Komentor: 
Kajp Romana

4.48 Psihoza
Predstava je interpretacija drame 4.48 Psihoza spisateljice Sare Kane. Radi se o osobi koja boluje od kliničke depresije te doživljava potpunu destrukciju identiteta. Glavni motiv plakata je otisak dlana koji funkcionira kao simbol identiteta pojedinca. Raspadanje i destrukcija navedenog dočarana je distorziranim tretmanom tipografije i izborom neprivlačne, pomalo toksične boje.

Kako smo preživjele
Predstava prati ispovijesti osam žena koje nastoje rekonstruirati jedno vrijeme kroz osobna sjećanja. Na pozornici iznova proživljavaju komunizam, rat i tranziciju. Kritičnim tonom problematiziraju sistem koji prisilno oblikuje i tlači pojedinca. Glavni motiv predstavlja cipela koja postaje simbol sile, odnosno tlačitelja koji vrši pritisak. Ispod otiska nalazi se tekst naslova koji je prikladno iskrzan i oštećen. 

Radni naslov Antigona 
Ova predstava suvremena je interpretacija Sofoklove Antigone. Radnja se iz drevne Tebe prebacuje u suvremeni svijet. Antigona je internetska aktivistkinja koja osuđuje Kreontovo nehumano ponašanje. Predstava problematizira istinu, moral i slobodu govora. Usne kao dio tijela koji omogućava verbalnu komunikaciju postaju glavni motiv plakata. Tehnika otiska omogućila je razlijevanje tinte u svrhu prenošenja brutalnog i tragičnog karaktera predstave. Iz istog razloga dolazi do nasilnog i neprirodnog lomljenja teksta u naslovu.