Karlo Juric

Loft - Novo u starom

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Diplomski: II semestar / Interieur 2 za vizualne komunikacije
Mentor: 
Šimetin Robert

Projekt “Urbana farma” zamišljen je kao razmatranje mogućih novih načina čovjekovog suživota sa živim organizmima gdje se stari napušten prostor prenamjenjuje u urbanu farmu. Stari način uzgoja hrane zamjenjuje se novim isto kao i stara funkcija prostora novom. Glavna misao je da gradski čovjek postaje farmer u svome životnom prostoru te proizvodi dovoljno hrane za opstanak u novim nepovoljnim prirodnim situacijama. Urbano u tom kontekstu postaje idejno ruralno, ali nikako unazađeno. Suživot, dovođenje u kontakt čovjeka s raznim organizmima povećava i čovjekovu svijest o životu, prirodi, te samome sebi. Sistem na kojem počiva cijela farma je akvaponija gdje uz pomoć riba dobivamo nutrijente koji hrane bilje u uzgoju. Prostor je odvojen na potpuno privatan dio i poluprivatan gdje se nalaze vrtovi, kuhinja s blagovaonom te predavaona s radionom. Poluprivatan jer se tu održavaju i radionice novog uzgoja hrane uz radionice kuhanja iste. Razrađen detalj prostora je modul od kojeg se slaže pod za prostor uzgajališta hrane te visoke gredice u kojima raste bilje. Pumpe za vodu nalaze se u prostoru stare kotlovnice, izvan stambenog prostora. Stari krov je ovdje dobio ulogu sjenila za sunce te potpornja konstrukcije kanalica koje vode vodu do gredica s biljkama, a na njega je napravljen novi stakleni krov kao bi u prostoru bilo što više svjetlosti. Pregradni zidovi u prostoru su vodeni tubus u kojima rastu alge koje se također koriste za čovjekovu ishranu. U prostor je uveden efekt padanja kiše kao sistem koji skuplja i pročišćava kišnicu.